your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

PACCOR'daki Başvuru Sürecine İlişkin Veri Koruma Beyannamesi

Kişisel verilerinizin korunmasını ve bunun Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) ve diğer ilgili veri koruma yasalarına uyumunu oldukça önemsiyoruz.

Bu başvuru sürecine ilişkin veri koruma beyannamesi, çevrimiçi mülakatlar ve PACCOR aday topluluklarındaki üyeliğiniz dahil olmak üzere, tüm başvuru süresince bu korumayı nasıl garanti altına aldığımız hakkında size bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 

PACCOR web sitesini kullanırken, lütfen web sitemiz aracılığıyla elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel veriler için geçerli olan, "kişisel veriler" ve diğer kavramları açıklayan Genel Veri Koruma Beyannamesine dikkat edin. Bu ayrıca, işe alım veri koruma beyannamesi için de geçerli olan gizlilik haklarınızı açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Almanya'daki bir pozisyon için başvuruyorsanız, başvurunuzun (ve "biz" olarak belirtilen ilgili kişisel verilerin) veri sorumlusu; PACCOR Packaging GmbH, Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf'tur. Başka bir ülkedeki bir pozisyon için başvuruyorsanız, veri sorumlusu olarak o ülkedeki ilgili PACCOR birimi görev yapmaktadır.

2. Kişisel verilerinizi nasıl kullanırız

Başvuru portalı
PACCOR çevrimiçi başvuru portalını kullandığınızda, başvuru portalımız vasıtası ile girdiğiniz kişisel verilerinizi işleme ve değerlendirme amacıyla almamız gerekir. İşe alınmanız durumunda, verileriniz personel dosyanıza aktarılacaktır.

Veri sorumlusu Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan bir şirket ise, bunu Genel Veri Koruma Yönetmeliği 'nin (GVKY) 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi ve (yeni) Federal Veri Koruma Yasasının 26. maddesinin 1. fıkrası ile bağlantılı olarak 8. maddesinin 2. paragrafı uyarınca gerçekleştirecektir.

Özel kişisel veri kategorileri, ilgili ulusal düzenleme (örn; sağlık, din ve sendika üyeliğine ilişkin veriler) ile bağlantılı olarak GVKY'nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlendiğinde, ilgili ulusal düzenleme ile bağlantılı olarak GVKY'nin 9 maddesinin 2. fıkrasının b bendi esasına göre gerçekleştirilir. Ayrıca, ilgili ulusal düzenlemelerle bağlantılı olarak GVKY'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının h bendi uyarınca çalışma yeterliliğinizi değerlendirmek için sağlık verilerinin işlenmesi gerekli olabilir.

Başvuru belgelerinizi PACCOR'a doğrudan portal üzerinden göndermemeniz durumunda, başvuru yönetim sistemimize yüklenir. Başvurunuzu aktive edebileceğiniz bir e-posta alırsınız. Başvurunuzu 30 gün içerisinde aktive etmezseniz, verileriniz başvuru yönetim sistemimizden silinir ve seçme sürecinde dikkate değerlendirmeye alınmazsınız. 

Canlı ya da soruya dayalı bir video mülakata katılım
Canlı video mülakatı ya da soruya dayalı bir video mülakatı kabul etmeniz durumunda, mülakat sırasında verdiğiniz bilgileri hem başvurduğunuz pozisyon için hem de gerektiğinde uygun başka bir pozisyon için değerlendirmek amacıyla kullanırız. AB sorumluları için 6. maddenin 1. fıkrasının a bendine dayanmaktadır. Eğer onay verirseniz, başvuru süreci sırasında ileri bir zaman dilimi içerisinde izlenebilmesi amacıyla canlı video mülakatı kayıt altına alabiliriz. AB-Kontrolörleri, bunu GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca gerçekleştirirler. Örneğin, dil analizi yazılımı kullanılarak sistematik bir analiz gerçekleşmez. Onayınızı, gelecekte de geçerli olmak üzere dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen veri sorumlusu ile iletişime geçin.

PACCOR-Aday Topluluklarına Üyelik
PACCOR-Aday Topluluklarımızdan birine üye olmaya karar verebilirsiniz. Bu, izniniz doğrultusunda başvurunuzu kişisel verileriniz ile birlikte, gelecekteki kariyer fırsatları ve PACCOR Grup içerisindeki ilgili diğer pozisyonlar için sizinle iletişime geçebilmek amacıyla en fazla üç yıl (ABD'deki işler için dört yıl) saklayacağımız anlamına gelmektedir. AB'deki veri sorumluları 6. maddenin maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca gerçekleştirirler. Onayınız gönüllülük esasına dayanmaktadır ve başvuru sürecinizi etkilemez. Onayınızı, gelecekte de geçerli olmak üzere dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için lütfen veri sorumlusu ile iletişime geçin.

3. İşlenmiş Veri Kategorileri  

İşlenen kişisel veri kategorileri özellikle şunları içerir: 

 • Temel veriler (örn; isim, doğum tarihi, uyruk, ikamet) 
 • Belgeler (örn; diplomalar, sertifikalar, özgeçmiş) 
 • Eğitim geçmişi (örn; (yüksek-) öğrenim, mesleki yeterlilik) 
 • Fatura bilgileri, (örn; başvuru masraflarının geri ödemesi için banka bilgileri)
 • Başvuru içeriden ise organizasyon bilgileri (örn; personel numarası, muhasebe, bölüm) 
 • İletişim bilgileri (örn; e-mail, (mobil-) telefon) 
 • Seçme süreci çerçevesinde görüntü ve ses kayıtları
 • BT sistemlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan protokol verileri 

4. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz

Başvuru portalı
Başvurunuzun PACCOR tarafından işe alımınız ile sonuçlandırılmaması durumunda; başvurunuzu ve kişisel verilerinizi, başvuru sürecini tamamlamak ve yasal olarak öngörülen veri saklama sürelerine uyulması amacıyla gerekli olan başvuru sürecinin bitiminin ardından en fazla altı ay süresince saklarız. Altı ay içerisinde birden fazla pozisyon için başvurmanız durumunda, saklama süresi en son başvuru sürecinizin bitiminden itibaren başlar.

Mülakat verileri
Bir canlı video mülakatı ya da soruya dayalı video mülakatı kabul etmeniz durumunda, uzaktan gerçekleştirilen mülakatınızdaki video ve ses verileri alınarak kaydedildikten altı ay sonra silinecektir. O zamana kadar onayınızı iptal etmeniz durumunda, bu verileri sileceğiz.

PACCOR-Aday Topluluklarına Üyelik
Bir PACCOR-Aday Topluluğuna katılmaya karar verdiğinizde, başvurunuzu kişisel verileriniz ile birlikte üç yıla kadar saklarız. Eğer ABD'deki bir pozisyon için başvuruyorsanız, verileriniz en fazla dört yıl süresince tutulur.

5. Kişisel verilerinizin yayınlanması

PACCOR GRUP içerisinde
PACCOR-Aday Topluluklarından birine üye olmaya karar verdiğinizde, sizi PACCOR Grup'a ait çeşitli ülkelerdeki  boş pozisyonlar için de değerlendirmeye alabiliriz. Bu amaçla, kişisel verileriniz Avrupa Birliği dışındakileri de kapsayacak şekilde, diğer ülkelerdeki  PACCOR işe alım ekipleri tarafından dağıtılarak işlenebilir.

Bu, kişisel verilerinizin AB dışında ya da karşılaştırılabilir veri koruma düzeyine dahil olmayan bir ülkede dağıtılmasını kapsayabilir. Bu durumda alım yapan PACCOR ülkesinin uygun garantiler sunduğundan emin oluruz (Örneğin; AB standart sözleşme maddeleri ile uyumlu). Garantilerin kopyaları burada mevcuttur.

Kişisel verilerin servis temsilcilerine aktarılması 
AB'deki PACCOR sorumluları kişisel verilerin işlenmesini destekleyen ve kişisel verilerinize erişebilen bir servis sağlayıcı bulunduruyorsa; bu ancak GVKY'nin 28. maddesi uyarınca veri işleme sözleşmesinin tamamlanması ve servis sağlayıcılarımızın kişisel verileri yalnızca talimatlarımıza uygun ve gizli bir şekilde işlemesinden sonra gerçekleşir.  PACCOR Packaging GmbH, hizmet sağlayıcılarla tüm sözleşmeleri sürdürür ve diğer PACCOR kontrolörleri için işlemci görevi üstlenir.  Bu durumda aşağıdaki hizmet sağlayıcıları veri işlemcisi\alt işlemci olarak kullanabiliriz:

 Hizmet sağlayıcı kimdir ve onu ne için kullanırız:

 • SmartRecruiters GmbH, Winsstr. 62/63, 10405 Berlin, Germany: 

  Cloud platformunun (‘Software as a Service’) yukarıda belirtilen amaç için hazırlanması ve geliştirilmesi. Elde edilen kişisel verilerin işlenmesi.
   
 • LinkedIn Corporation., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA:

  LinkedIn'den potansiyel adayların etkili bir şekilde bulunması ve yönetilmesini sağlar. İlgili başvuru, aday ve iş verilerinin LinkedIn ile senkronizasyonu. Elde edilen kişisel verilerin ve iletişimin işlenmesi.

Kişisel verileriniz karşılaştırılabilir veri koruma seviyesi olmayan, AB dışındaki bir ülkeye aktarılırsa, bunu yalnızca uygun şekilde garanti sağlanması durumunda yaparız (Örneğin; AB standart sözleşme maddeleriyle anlaşma sağlanarak). Garantilerin kopyaları burada mevcuttur.

6. Hangi haklara sahipsiniz? 

Başvuran olarak aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz, bunları kullanmak için 1. ve 2. bölümde belirtilen verileri kullanarak bizimle ya da veri koruma temsilcimizle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz: 

a. Bilgilendirme 
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi alma ve kişisel verilerinize ve/veya kopyalarına erişim talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kullanım amacı, kullanılan verilerin kategorisi, alıcıları ve erişim hakları, mümkünse veri depolama için planlanan süre, bunun mümkün olmaması durumunda, bu sürenin tespit edilmesi için kriterleri (PDF ya da kağıt formunda düzenleme) içermektedir. 

b. İşlemenin düzeltilmesi, silinmesi ya da sınırlandırılması 
Sizinle ilgili doğru olmayan bir kişisel verinin ivedilikle düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşlemenin amacı dikkate alındığında, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanmasını, ek bir açıklama ile de talep etme hakkına sahipsiniz.

c. İtiraz hakkı 
İlgili kişisel verilerinizin işlenmesi GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca gerçekleştiğinde, özel durumunuzdan kaynaklı sebeplerden dolayı dilediğiniz zaman verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Eğer işlem için çıkar, hak ve özgürlükleriniz için zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsak ya da yasal haklarınızın geçerliliği, uygulanması ve korunmasına hizmet edemezsek; kişisel verilerinizi artık işleme almayız. 

d. Cayma hakkı 
 İşlem onaya dayanmaktaysa, onaya dayalı olarak yürütülen işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemeden, iptal zamanına dek istediğiniz zaman onayınızı iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunun için yukarıdaki verileri kullanarak bizimle veya veri koruma temsilcimizle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. 

e. Silme hakkı 
Size ilişkin kişisel verilerin hemen silinmesini isteme hakkına sahipsiniz ve aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması durumunda kişisel verilerinizi ivedilikle silmekle yükümlüyüz: 

 • Kişisel veriler, toplanma ya da başka şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.
 • Yukarıdaki 8.c numaralı bölüme uygun olarak itirazda bulunursunuz ve veri işleme için meşru nedenler yoktur. 
 • Kişisel veriler yasadışı olarak işlenmiştir. 

Kişisel verilerin silinmesi, Avrupa Birliği hukukuna veya bağlı olduğumuz üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir. İşlem gerekli ise, bunlar geçerli değildir: 

 • Avrupa birliği'nin veya bağlı olduğumuz üye devletlerin yasaları uyarınca işlemin gerektiği yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek. 
 • yasal hakların geçerliliği, uygulanması ve korunması. 

f. Yetkili denetim makamına şikayet hakkı
Veri koruma yasasının ihlal edilmesi durumunda, kişinin ilgili yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır. Veri koruma hakları ile ilgili yetkili denetim makamı: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Kiminle iletişime geçebilirsiniz

Veri koruma beyannamesine ilişkin sorularınız olursa, lütfen aşağıdaki iletişim merkezlerini kullanın:

PACCOR Packaging GmbH
Peter-Müller-Str. 16/16a
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

Dilediğiniz zaman veri koruma temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz:

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de