your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

Declarație privind protecția datelor pentru procesul de recrutare a personalului la PACCOR

Tratăm cu maximă seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și a altor legi relevante privind protecția datelor.

Prezenta declarație privind protecția datelor pentru procesul de recrutare a personalului  este destinată să vă ofere informații cu privire la modul în care garantăm această protecție pe parcursul întregului proces de recrutare a personalului, inclusiv în interviurile online și cu privire la calitatea dumneavoastră de membru în comunitățile de candidați PACCOR.

La utilizarea paginii de internet PACCOR, vă rugăm să respectați și Declarația generală privind protecția datelor, care se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm prin intermediul paginii de internet PACCOR și care explică semnificația „datelor cu caracter personal” și a altor termeni. În mod suplimentar, evidențiază și drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, care se aplică și acestei declarați privind protecția datelor cu raportare la recrutarea de personal.

1. Responsabil pentru prelucrare

Calitatea de responsabil pentru prelucrarea cererii dumneavoastră (și a datelor cu caracter personal asociate, denumite „noi”) este deținută de către societatea PACCOR Packaging GmbH, Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf, dacă vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă în Germania. Dacă vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă într-o altă țară, unitatea PACCOR respectivă din acea țară deține calitatea de responsabil pentru prelucrarea datelor.

2. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Portalul pentru depunerea candidaturilor 
Dacă utilizați portalul online PACCOR pentru depunerea de candidaturi la locurile de muncă disponibile, trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul portalului nostru de depunere a candidaturilor în scopul prelucrării și examinării cererii dumneavoastră. Dacă sunteți angajat, datele dumneavoastră vor fi transmise în dosarul dumneavoastră de personal.

În măsura în care calitatea de responsabil pentru prelucrare este deținută de o companie cu sediul în Uniunea Europeană (UE), acest demers va fi efectuat pe baza legală reprezentată de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), articolul 26 alineatul 1, în coroborare cu alineatul 8 teza 2 din legea federală cu privire la prelucrarea datelor (noua versiune).

În măsura în care sunt prelucrate categoriile speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, în coroborare cu reglementările naționale relevante în materie (de exemplu, date privind starea de sănătate, apartenența religioasă sau sindicală), acest demers se realizează pe baza articolului 9 alineatul 2 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, în coroborare cu reglementarea națională relevantă în materie. În mod suplimentar, prelucrarea datelor referitoare la starea de sănătate poate fi necesară pentru evaluarea capacității dumneavoastră de muncă în conformitate cu articolul 9 alineatul 2 h) din Regulamentul general privind protecția datelor, în coroborare cu reglementările naționale relevante.

În cazul în care nu transmiteți documentele dumneavoastră de candidatură direct către PACCOR, prin intermediul portalului, acestea vor fi încărcate în sistemul nostru de administrare a candidaților. Veți primi un e-mail cu care vă puteți activa candidatura depusă. Dacă nu vă activați candidatura în termen de 30 de zile, datele dumneavoastră vor fi șterse din sistemul nostru de administrare a candidaților și nu veți mai fi luat în considerare ulterior în procesul de selecție.

Participarea la un interviu video live sau un interviu video pe bază pe întrebări
În cazul în care sunteți de acord cu un interviu video live sau cu un interviu video pe bază pe întrebări, vom folosi informațiile pe care le furnizați în timpul interviului pentru a evalua adecvarea dumneavoastră pentru poziția pentru care v-ați depus candidatura și, dacă este cazul, pentru alte poziții care vă pot fi oferite. Pentru responsabilii la nivelul UE, baza legală pentru acest demers este reprezentată de articolul 6 alineatul 1a lit. a. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul, putem înregistra interviul video live în aceste scopuri, pentru a putea viziona interviul la un moment ulterior, pe parcursul procesului de selectare a candidaților. Responsabilii pentru efectuarea de verificări la nivelul UE vor efectua acest demers pe baza articolului 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. Nu se realizează o analiză sistematică, de exemplu prin utilizarea unui software de analiză a limbajului. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru a proceda în acest scop, vă rugăm să contactați structura responsabilă pentru prelucrare.

Calitatea de membru în comunitățile de candidați PACCOR
Puteți opta pentru a deveni membru al uneia dintre comunitățile noastre de candidați PACCOR. Aceasta înseamnă că, în baza consimțământului dumneavoastră, vom arhiva cererea dumneavoastră de candidatură, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă maximă de trei ani (pentru locuri de muncă în SUA patru ani), pentru a lua legătura cu dumneavoastră și a vă informa despre oportunitățile viitoare de carieră și alte poziții relevante în cadrul grupului PACCOR. Persoanele responsabile pentru prelucrare în UE vor întreprinde acest demers pe baza legală a articolului 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. Consimțământul dumneavoastră este voluntar și nu afectează starea candidaturii depuse de dumneavoastră. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru a proceda în acest scop, vă rugăm să contactați structura responsabilă pentru prelucrare.

3. Categorii de date prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate includ în special:

 • Date de bază (de exemplu, numele, data nașterii, cetățenia, domiciliul)
 • Documente (de ex. diplome, certificate, curriculum vitae)
 • Istoricul instruirii (de exemplu, date despre instruirea școlară (universitară), calificarea profesională)
 • Date de decontare (de exemplu, date bancare pentru rambursarea costurilor pentru depunerea cererii)
 • Date organizaționale în cazul candidaturilor depuse la nivel intern (de exemplu, codul personal, centrul de costuri, departamentul)
 • Date de comunicare (de exemplu, e-mail, telefon (mobil))
 • Înregistrări sub formă de imagine și sunet, ca parte a procesului de selecție
 • Date referitoare la protocoale, generate la utilizarea de sisteme IT

4. Cât timp arhivăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Portal de depunere a candidaturilor
Dacă cererea dumneavoastră nu are ca rezultat angajarea de către PACCOR, vom arhiva datele dumneavoastră referitoare la candidatura depusă și cele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a derula procesul de depunere a candidaturilor și pentru a respecta termenele prevăzute legal pentru stocarea datelor, în prezent la maximum șase luni de la finalul procesului de depunere a candidaturii. Dacă vă depuneți candidatura pentru mai multe posturi pe parcursul unui termen de șase luni, termenul de arhivare începe să curgă de la finalul ultimului proces de depunere a candidaturii.

Datele interviului
În cazul în care sunteți de acord cu un interviu video live sau cu un interviu video bazat pe întrebări, materialul video sau datele audio ale interviului dumneavoastră realizat la distanță vor fi șterse la șase luni de la înregistrare sau recepționare. În mod suplimentar, vom șterge aceste date dacă vă revocați consimțământul până la momentul respectiv.

Calitatea de membru în comunitățile de candidați PACCOR
Dacă ați optat pentru adăugarea într-o comunitate de candidați PACCOR, vom arhiva cererea dumneavoastră, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă de până la trei ani. Dacă vă depuneți candidatura la un loc de muncă din SUA, perioada maximă de stocare este de patru ani.

5. Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul grupului PACCOR
Dacă ați optat pentru o comunitate de candidați PACCOR, vă putem lua în considerare și pentru posturi vacante în diferite locații ale grupului PACCOR. În acest scop, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și prelucrate de către echipele de recrutare către alte locații PACCOR, inclusiv cele din afara Uniunii Europene.

Acest demers poate include transmiterea sau punerea la dispoziție a datelor dumneavoastră cu caracter personal către o țară din afara UE care nu este supusă unui nivel comparabil de protecție a datelor. În acest caz, ne asigurăm că locațiile PACCOR care recepționează informațiile oferă garanții adecvate (de exemplu, în conformitate cu clauzele contractuale standard ale UE). Puteți accesa în această secțiune copii ale garanțiilor.

Transferul datelor cu caracter personal către furnizorii de servicii
În măsura în care responsabilii pentru PACCOR din UE implică furnizori de servicii care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal și pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, acest demers se realizează numai după încheierea unui acord de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor, care impune furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele noastre cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și să asigure gestionarea lor confidențială. PACCOR Packaging GmbH deține toate contractele cu furnizorii de servicii și acționează în calitate de responsabil pentru prelucrare pentru alți verificatori PACCOR. În prezent, putem folosi următorii furnizori de servicii în calitate de responsabili pentru prelucrare/responsabili subsecvenți pentru prelucrare:

Cine deține calitatea de furnizor de servicii și care este scopul în care apelăm la acesta:

 • SmartRecruiters GmbH, Winsstr. 62/63, 10405 Berlin, Germania:

  Furnizarea și dezvoltarea platformei cloud („Software as a Service”) în scopurile menționate mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziție.
   
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA:

  Permite o atragere și o gestionarea eficientă a potențialilor candidați de pe LinkedIn. Sincronizarea datelor relevante de candidatură, candidați și locuri de muncă cu LinkedIn. Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate și comunicate.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către o țară din afara UE care nu este supusă unui nivel comparabil de protecție a datelor, vom proceda în acest sens numai dacă garantăm existența garanțiilor adecvate (de exemplu, prin acordul asupra clauzelor contractuale standard ale UE). Puteți accesa în această secțiune copii ale garanțiilor.

6. Care sunt drepturile de care dispuneți?

În calitate de candidat pentru un post în cadrul companiei noastre, dispuneți de următoarele drepturi de protecție a datelor, pentru exercitarea cărora ne puteți contacta în orice moment sau puteți lua legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor, utilizând datele specificate la punctele 1 și 2:

a. Informare
Aveți dreptul de a recepționa informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal procesate de noi, precum și de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau copii ale acestor date. Aceasta include informații despre scopul utilizării, categoria datelor utilizate, destinatarii acestora și persoanele autorizate să acceseze datele respective și, dacă este posibil, durata planificată a stocării datelor sau, dacă acest demers nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate (sintetizare în format PDF sau sub formă tipărită).

b. Rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării
Dispuneți de dreptul de a ne solicita să rectificăm fără întârziere datele cu caracter personal incorecte care se referă la dumneavoastră. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv printr-o declarație suplimentară.

c. Drept de opoziție
În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării acestor date în orice moment, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra aceste date cu caracter personal, exceptând situația în care vor fi dovedite motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau în măsura în care prelucrarea este utilizată pentru valorificare, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

d. Drept de revocare
Dacă prelucrarea se bazează pe un consimțământ, dispuneți de dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră până la momentul revocării. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment sau puteți lua legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor folosind datele de mai sus.

e. Dreptul de ștergere
Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și suntem obligați să ștergem fără întârziere datele cu caracter personal, în măsura în care această situație survine din unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Formulați opoziție, conform punctului 8.c de mai sus, împotriva prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre căreia îi suntem supuși. Acest aspect nu se aplică dacă prelucrarea este necesară:

 • pentru îndeplinirea unei obligații legale care necesită prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre în a cărei sferă de aplicare ne încadrăm.
 • pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

f. Dreptul de a formula contestație la autoritatea de supraveghere competentă
În cazul încălcării legislației privind protecția datelor, persoana în cauză are dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere competentă pentru probleme de protecție a datelor este:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Cui vă puteți adresa

Dacă aveți întrebări cu privire la această declarație de protecție a datelor, vă rugăm să utilizați următorul contact central:

PACCOR Packaging GmbH
Peter-Müller-Str. 16/16a
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

În mod suplimentar, puteți contacta în orice moment responsabilul pentru protecția datelor:

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de