your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

Tietosuojailmoitus PACCOR-hakuprosessille

Suhtaudumme erittäin vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden asiaankuuluvien tietosuojalakien noudattamiseen.

Tämän hakuprosessin tietosuojailmoituksen on tarkoitus antaa sinulle tietoa siitä, miten takaamme tämän suojan koko hakuprosessin aikana, mukaan lukien online-haastatteluissa ja  PACCOR-ehdokasyhteisöjen jäsenyydessäsi. 

Kun käytät PACCOR-verkkosivustoa, ota huomioon myös Yleinen tietosuojailmoitus, joka koskee PACCOR-verkkosivuston kautta keräämiämme ja käsittelemiämme henkilötietoja, ja joka selittää, mitä "henkilötiedot" ja muut termit tarkoittavat. Siinä selitetään myös yksityisyydensuojasi, jota sovelletaan myös tähän rekrytointiin liittyvään tietosuojakäytäntöön.

1. Vastuussa olevien henkilöiden käsiteltäväksi

Hakemuksesi (ja siihen liittyvien henkilötietojen, joihin viitataan sanalla "me") käsittelystä vastuussa oleva henkilö on PACCOR Packaging GmbH, Peter-Müller-Straße 16 / 16a, 40468 Düsseldorf, jos haet työpaikkaa Saksassa. Jos haet paikkaa toisessa maassa, kyseisen maan vastaava PACCOR-yksikkö toimii rekisterinpitäjänä.

2. Kuinka käytämme henkilötietojasi

Työpaikkahakuportaali
Jos käytät PACCOR-online-työpaikkahakuportaalia, meidän on käsiteltävä sovellusportaalissamme lähettämiäsi henkilötietoja hakemuksesi käsittelyä ja käsittelyä varten. Jos sinut palkataan, tietosi siirretään henkilöstötiedostoihisi.

Jos käsittelystä vastaava henkilö on Euroopan unionissa (EU) toimiva yritys, käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhdessä BDSG:n (liitovaltion tietosuojanlaki) (uusi) 26 §:n 1 momentin 8 sivun 2 kohdan oikeusperustan kanssa.

Sikäli kuin henkilötietojen erityisryhmiä käsitellään GDPR:n 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti asiaankuuluvien kansallisten säännösten (esimerkiksi terveys-, uskonnollinen tai ammattiyhdistysjäsenyys) yhteydessä, tämä tapahtuu GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella yhdessä asiaa koskevan kansallisen sääntelyn kanssa. Lisäksi terveystietojen käsittely voi olla tarpeen työkyvyn arvioimiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan ja asiaankuuluvien kansallisten säännösten mukaisesti.

Jos et lähetä hakemusasiakirjojasi suoraan PACCORille portaalin kautta, ne ladataan hakijoiden hallintajärjestelmäämme. Saat sähköpostin, jolla voit aktivoida sovelluksesi. Jos et aktivoi hakemustasi 30 päivän kuluessa, tietosi poistetaan hakijoiden hallintajärjestelmästämme, eikä sinua enää oteta huomioon valintaprosessissa. 

Osallistuminen suoraan tai kysymyksiin perustuvaan videohaastatteluun
Siinä tapauksessa, että suostut live-videohaastatteluun tai kysymyksiin perustuvaan videohaastatteluun, käytämme haastattelun aikana antamiasi tietoja arvioidaksemme soveltuvuuttasi tehtävään, johon olet hakenut, ja tarvittaessa muihin tehtäviin, joita sinulle voidaan tarjota. EU:n vastuuhenkilöille tämän oikeusperusta on 6 artiklan 1a kohta. Jos olet antanut suostumuksesi, voimme tallentaa suoran videohaastattelun näitä tarkoituksia varten, jotta voimme tarkastella haastattelua myöhemmin hakuprosessin aikana. EU:n tarkastajat tekevät tämän GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Systemaattista analyysiä, esimerkiksi kielianalyysiohjelmiston avulla, ei tapahdu. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä käsittelystä vastaavaan toimistoon.

Jäsenyys PACCOR-ehdokasyhteisöissä 
Voit halutessasi tulla jäseneksi PACCOR-ehdokasyhteisöihimme. Tämä tarkoittaa, että säilytämme suostumuksellasi hakemuksesi, mukaan lukien henkilökohtaiset tietosi, enintään kolmen vuoden ajan (Yhdysvaltojen työpaikoilla neljän vuoden ajan), jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoa sinulle tulevista uramahdollisuuksista ja muista PACCOR-ryhmän yhteyshenkilöjä koskevista asiaankuuluvista seikoista. Tietojenkäsittelystä EU:ssa vastaavat henkilöt tekevät tämän GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan oikeusperustalla. Suostumuksesi on vapaaehtoinen eikä vaikuta hakemuksesi tilaan. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä käsittelystä vastaavaan toimistoon.

3. Käsitellyt tietoryhmät  

Käsiteltyihin henkilötietoluokkiin kuuluvat erityisesti: 

 • Perustiedot (esim. nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka) 
 • Asiakirjat (esim. todistukset, sertifikaatit, ansioluettelot) 
 • Koulutushistoria (esim. tiedot korkeakouluopetuksesta, ammattipätevyys) 
 • Laskutustiedot (esim. pankkitiedot hakukulujen korvaamiseksi)
 • Organisaatiotiedot sisäisten sovellusten tapauksessa (esim. henkilöstön numero, kustannuspaikka, osasto) 
 • Viestintätiedot (esim. sähköposti, (matka)puhelin) 
 • Kuva- ja äänitallenteet osana valintaprosessia
 • IT-järjestelmiä käytettäessä syntyvät lokitiedot 

4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Työpaikkahakuportaali
Jos hakemuksesi ei johda PACCORin palvelukseen, säilytämme hakemustasi ja henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen hakemusprosessin käsittelemiseksi ja lakisääteisten määräaikojen noudattamiseksi, tällä hetkellä enintään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisen ja hakuprosessin lopun jälkeen. Jos haet useita tehtäviä kuuden kuukauden kuluessa, säilytysaika alkaa viimeisen hakuprosessin lopussa.

Haastattelutiedot
Jos suostut suoraan videohaastatteluun tai kysymyspohjaiseen videohaastatteluun, etähaastattelusi video- tai äänitiedostot poistetaan kuuden kuukauden kuluttua niiden tallentamisesta tai vastaanottamisesta. Poistamme myös nämä tiedot, jos peruutat suostumuksesi siihen mennessä.

Jäsenyys PACCOR-ehdokasyhteisöissä 
Jos olet päättänyt tulla mukaan PACCOR-ehdokasyhteisöön, säilytämme hakemuksesi, mukaan lukien henkilötietosi, enintään kolmen vuoden ajan. Jos haet työtä Yhdysvalloissa, enimmäisaika on neljä vuotta.

5. Henkilötietojesi paljastaminen

PACCOR-ryhmän sisällä 
Jos olet valinnut PACCOR-ehdokasyhteisön, voimme myös harkita sinua avoimille työpaikoille PACCOR-ryhmän eri paikoissa. Tätä tarkoitusta varten rekrytointiryhmät voivat välittää henkilötietojasi ja käsitellä niitä muissa PACCOR-paikoissa, myös Euroopan unionin ulkopuolella.

Tähän voi sisältyä henkilötietojesi välittäminen tai pääsy EU:n ulkopuoliseen maahan, johon ei sovelleta vastaavaa tietosuojan tasoa. Tässä tapauksessa varmistamme, että vastaanottavat PACCOR-paikat tarjoavat asianmukaiset takuut (esim. EU: n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti). Kopiot takuista ovat saatavilla täältä.

Henkilötietojen siirtäminen palveluntarjoajille
Jos EU:n PACCOR-vastuuhenkilöihin liittyy palveluntarjoajia, jotka tukevat henkilötietojen käsittelyä ja voivat saada pääsyn henkilötietoihisi, näin tapahtuu vasta sen jälkeen, kun tietojenkäsittelysopimus on tehty GDPR-asetuksen 28 artiklan mukaisesti, mikä edellyttää palvelumme palveluntarjoajia toimittamaan henkilötietoja vain ohjeidemme käsittelyn ja niiden luottamuksellisen käsittelyn mukaisesti.  PACCOR Packaging GmbH omistaa kaikki sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja toimii muiden PACCOR-ohjainten prosessorina.  Tällä hetkellä voimme käyttää seuraavia palveluntarjoajia tietojenkäsittelijöinä / aliprosessoreina:

Kuka on palveluntarjoaja ja mihin käytämme niitä:

 • SmartRecruiters GmbH, Winsstr. 62/63, 10405 Berlin, Germany:

  Pilvialustan ("Software as a Service") tarjoaminen ja kehittäminen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Annettujen henkilötietojen käsittely.
   
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA:

  Mahdollistaa mahdollisten hakijoiden tehokkaan hankinnan ja hallinnan LinkedInistä. Asiaankuuluvien sovellus-, ehdokas- ja työpaikkatietojen synkronointi LinkedInin kanssa. Annettujen henkilötietojen käsittely ja viestintä.

Jos henkilötietosi toimitetaan EU:n ulkopuoliseen maahan, johon ei sovelleta vertailukelpoista tietosuojatasoa, teemme tämän vain silloin, jos voimme taata sopivien takuiden olemassaolon (esimerkiksi sopimalla EU:n vakiosopimusehdoista). Kopiot takuista ovat saatavilla täältä.

6. Mitkä ovat oikeutesi? 

Hakijana meillä on seuraavat tietosuojaoikeudet, joiden käyttämiseksi voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaan käyttämällä kohdissa 1 ja 2 määriteltyjä tietoja: 

a. neuvontapiste 
Sinulla on oikeus saada tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistasi ja pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja/tai näiden tietojen kopioihin. Tämä sisältää tietoja käyttötarkoituksesta, käytettyjen tietojen luokasta, niiden vastaanottajista ja valtuutetuista käyttäjistä ja mahdollisuuksien mukaan tietojen tallennuksen suunnitellusta kestosta tai, jos tämä ei ole mahdollista, perusteet tämän keston määrittämiseksi (koottuna PDF- tai paperimuotoon). 

b. Käsittelyn korjaus, poistaminen tai rajoittaminen 
Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan kaikki virheelliset henkilötiedot viipymättä. Kun otetaan huomioon käsittelyn tarkoitukset, sinulla on oikeus pyytää täydellisten henkilötietojen täydentämistä – myös täydentävän ilmoituksen avulla.

c. Vastustusoikeus 
Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, sinulla on oikeus vastustaa näiden tietojen käsittelyä milloin tahansa erityistilanteestasi johtuvista syistä. Emme enää käsittele näitä henkilötietoja, ellemme pysty osoittamaan käsittelyä varten pakottavia laillisia syitä, jotka ylittävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia. 

d. Peruuttamisoikeus 
Jos käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn laillisuuteen peruuttamiseen saakka. Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaan käyttämällä yllä olevia tietoja. 

e. Peruutusoikeus 
Sinulla on oikeus vaatia, että poistamme sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, ja olemme velvollisia poistamaan henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä pätee: 

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty.
 • Vastustat käsittelyä yllä olevan luvun 8.c mukaisesti eikä käsittelyyn ole pakottavia laillisia syitä. 
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti. 

Henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä, jotta voimme täyttää unionin lainsäädäntöön tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudelliset velvoitteet. Tätä ei sovelleta, jos käsittely on välttämätöntä: 

 • sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, jonka käsittelyä vaaditaan unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon olemme kuuluneet. 
 • oikeudellisten vaatimusten puolustamiseksi, käyttämiseksi tai puoltamiseksi. 

f. Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle
Tietosuojalainsäädännön rikkomisen yhteydessä asianomaisella henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuoja-asioissa toimivaltainen valvontaviranomainen on: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf
Puh.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Keneen voit ottaa yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, käytä seuraavaa keskitettyä yhteyshenkilöä:

PACCOR Packaging GmbH
Peter-Müller-Str. 16/16A
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

Voit myös ottaa milloin tahansa yhteyttä tietosuojavastaavaan:

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de